HCP Nordic importerer selvkørende maskiner og redskaber fra anerkendte producenter til landbrugs- og parksektoren og distribuerer dem til hele det nordiske marked – Danmark, Norge, Sverige og Finland.

HCP Nordic kender de regionale forskelle og arbejder derefter. Vores klargøringscenter tilpasser maskinerne efter kundens behov.

HCP Nordic tilbyder producenter af kvalitetsmaskiner fordelen ved at have én central distributør som et centralt bindeled mellem producenten og hele det nordiske marked.

Det er vores vision at ekspandere og styrke vores position
sammen med vores leverandører og forhandlere for at opnå den højest mulige markedsandel.